Out of the Shadows | ZHENYA BRODSKAYA


Photographer ZHENYA BRODSKAYA
IG @zhenya.brodskaya

Models MARIA + VLADA
IG @maryam_enko | IG @vladabelokon
of PMmodels IG @pm.models


Makeup YEVA SHANDAR
IG @yeva_shandar


Styling YANA GOLUB
IG @janagolub


Location PLIVKA ART SPACE